Loading...

Korzyści z zastosowania D3 (DISC / TEAMS VALUES / BAI);

  • Dostarcza szczegółowych informacji na temat stylu zachowania, czynnikach motywujących i stylu pracy w zespole
  • Udziela informacji o mocnych stronach: odporności na stres,  zdolności do podejmowania decyzji ,  zdolnościach organizacyjnych – zarządzaniu swoim czasem i zadaniami,  umiejętności rozwijania relacji z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi
  • Określa, czy zmianę traktujemy jako szansę czy zagrożenie
  • Ukazuje preferowane role jakie mamy tendencje przyjmować pracując w zespole
  • Ukazuje motywacyjną charakterystykę – co motywuje do osiągania lepszych efektów
  • Ujawnia ukryte motywatory , co cenimy w miejscu pracy
  • Rekomenduje plan działania ; dla poprawy umiejętności interpersonalnych
Rekomendowane zastosowania: PRZYWÓDZTWO, BUDOWANIE ZESPOŁU, ZARZĄDZANIE ZMIANĄ, ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW, SPRZEDAŻ, REKRUTACJA, KREOWANIE ŚCIEZKI KARIERY

Ludzie są różni, ale ich zachowania są bardzo przewidywalne, a to co ich motywuje do działania, da się w prosty sposób zdiagnozować i następnie wdrożyć taką strategię współpracy, która przyniesie wymierny efekt.

 D3™ jest prawdopodobnie najbardziej czułym narzędziem diagnozy kompetencji na świecie.

Trójwymiarowe, potężne i kompleksowe narzędzie oceny łączące w sobie trzy analizy:

Style Zachowań/Myślenia - test kompetencji DISC bada m.in. styl komunikacji, daje informcję, jak komunikować się z osobami o innym stylu zachowań, bada poziom decyzyjności, poziom analitycznego myślenia, samodzielność, reakcję na zmianę, odporność na stres, organizację pracy, wartości dla zespołu, obszary do rozwoju

Role Zespołowe - test kompetencji TEAMS dostarcza szczegółowe informacje na temat stylu zachowań w zespole, czynnikach motywujących i stylu pracy w grupie. Ukazuje preferowane role, które mamy tendencje do przyjmowania w zespole. Ukazuje motywacyjną charakterystykę – co motywuje do osiągania lepszych efektów, identyfikuje członków zespołu pod kątem uzyskania „synergii” w pracy zespołowej

Wartości, którymi się kierujemy w życiu - test kompetencji VALUES góra lodowa jest dobrą analogią do opisania tego, czym są wartości, jak wpływają na styl osobowości. Osobowość i zachowanie to te części góry lodowej, które jesteśmy w stanie zobaczyć (DISC/TEAMS), podczas gdy wartości (VALUES) są ukryte pod powierzchnią, wpływając na nasze decyzje i działania. Udziela informacji o  zachowaniach w codziennych sytuacjach,  zdolności do podejmowania decyzji, czy zmianę traktujemy jako szansę czy zagrożenie,  umiejętności rozwijania relacji z klientami i członkami zespołu. Ukazuje motywacyjną charakterystykę – co motywuje do osiągania lepszych efektów. Ujawnia ukryte motywatory, które cenimy w miejscu pracy.

Wewnętrzne motywatory – test Behavioral Attitude Index (BAI), mierzy siłę 6 postaw w miejscu pracy – wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki; dążenie do wiedzy, poznawania nowych rozwiązań, dążenie do osiągania mierzalnych i konkretnych rezultatów, w tym finansowych, dążenie do wyrażania siebie, swojej kreatywności, dążenie do poprawy sytuacji innych ludzi, potrzeba wpływania na innych, zmiany ich zachowań, dążenie do spokoju, harmonii, działania zgodnie z przyjętym systemem wartości.