Loading...

Metodologia Pracy

Nasze projekty rozpoczynają się na długo przed szkoleniem i nie kończą się od razu po szkoleniu…

Dla Przestrzeni Rozwoju, nie ma dwóch takich samych projektów…każda firma, organizacja jest inna, ma inne wyzwania i oczekiwania, w każdej organizacji pracują różni ludzie.

Dlatego też w pierwszym etapie współpracy, każdorazowo realizowana jest diagnoza potrzeb rozwojowych.
To pozwala na dopasowanie zakresu, rodzaju i charakteru treningu do aktualnych potrzeb organizacji.
W wyniku czego powstaje warsztat, projekt, szkolenie w pełni dopasowane do potrzeb danej organizacji czyli tzw. „ uszyte na miarę”

Krok 1 Diagnoza

Badanie potrzeb szkoleniowych, określenie celów szkolenia. Przeprowadzenie badania kompetencji w oparciu o narzędzie psychometryczne – na życzenie klienta.

Krok 2 Projektowanie

Analiza wiedzy i umiejętności uczestników, dobór metod pracy, kontraktowanie zasad współpracy.

Krok 3 Przeprowadzenie unikatowego warsztatu

Nabywanie wiedzy i rozwój umiejętności uczestników poprzez dobór najbardziej efektywnych metod i technik pracy pod kątem potrzeb uczestników. Różnorodność ćwiczeń, ciekawe treści, case study, praktyczne narzędzia, gry szkoleniowe. Dyskusje na forum i praca w grupach.

Krok 4 Przekłucie zdobytej wiedzy w zachowania i postawy

Poprzez indywidualne sesje coachingowe, konsultacje, doradztwo, zadania wdrożeniowe.

Krok 5 Wsparcie pozaszkoleniowe

Przestrzeń Rozwoju monitoruje wdrożenie zdefiniowanej na szkoleniu zmiany w życie w codziennej pracy. Dokonuje ewaluacji celów i całego procesu. Udziela informacji zwrotnej, rekomenduje indywidualne kierunki rozwojowe.. Dzięki temu efekty szkolenia nie idą w zapomnienie. Wręcz przeciwnie - są na bieżąco wykorzystywane. Pomocne w procesie wdrożenia są też dodatkowe szkolenia follow up – które przeprowadzamy na życzenie Klienta. Podsumowanie całego procesu kończy raport końcowy.