Loading...

Competence Navigator™

Narzędzie rozwoju organizacyjnego weryfikujące poziom kompetencji pracowników w sposób najbardziej efektywny dla organizacji.

 • Moderuje diagnozę kompetencyjną 360 stopni
 • Sprawdza, czy kompetencje ludzi służą firmie
 • Ukierunkowuje coaching kompetencyjny

Competence Navigator™ zaprojektowany zgodnie z najnowszymi trendami koncentruje się na maksymalizacji praktycznych rezultatów diagnozy. Pokazuje krytyczne luki kompetencyjne, miejsca dobrego dopasowania oraz miejsca, w których kompetencje pracowników dawno przerosły już potrzeby.

 • Określa stopień dopasowania kompetencji pracownika do aktualnych i rzeczywistych potrzeb organizacji. Do konkretnych zadań, które trzeba wykonać aby organizacja odnosiła sukcesy.
 • Pozwala kształtować strategię rozwoju potencjału ludzkiego, tak aby była ona efektywna ekonomicznie. Podpowiada gdzie i w kogo inwestować, aby uzyskać optymalne rezultaty i nie przeinwestować.
 • Pozwala odzwierciedlić kompetencje dowolnej struktury organizacyjnej; możliwe jest raportowanie wyników w wielu przekrojach strukturalnych. Sprawdza się zarówno w mniejszych jak i dużych organizacjach.
JAK TO SIĘ ROBI?... PROCES, KTÓRY PŁYNIE SAM...
 • dostęp do platformy on line dla każdego uczestnika procesu
 • „przejście” przez platformę jest niezwykle łatwe i intuicyjne
 • odpowiedzi w kwestionariuszach on line, dzięki tzw. zawartej skali kontekstowej , jest równie naturalne jak rozmowa przy kawie. Bezpretensjonalne sformułowania, zrozumiały język, oczywistość znaczeń. To sprawdza się w praktyce.
 • Metodologia diagnozy 360 - Każda osoba diagnozowana narzędziem dostaje informacje zwrotne najczęściej z 4 perspektyw: od przełożonych, podwładnych, współpracowników oraz klientów czy partnerów biznesowych.

WIELE ŚCIEŻEK DZIAŁANIA:

 • weryfikacja kompetencji
 • trening kompetencji menedżerskich
 • coaching kompetencyjny
 • budowanie zespołu
 • diagnoza potrzeb szkoleniowych
 • określenie indywidualnych planów rozwoju
 • zarządzanie jakością w organizacji

Użyta w diagnozie autorska Skala Kontekstowa® koncentruje się na najważniejszym celu diagnozy kompetencyjnej w kontekście biznesowym: określeniu stopnia dopasowania kompetencji pracownika do potrzeb organizacji i eliminowaniu marnotrawstwa.

RAPORTY INDYWIDUALNE I GRUPOWE:

RAPORTY INDYWIDUALNE: zostały zaprojektowane w sposób budzący ciekawość pracowników i minimalizujący ich opór przed zmianą. Ich struktura podporządkowana jest logice procesów rozwojowych. Inspiruje, wyzwala energię do zmiany, motywuje.

Pobierz przykładowy raport do narzędzia Competence Navigator™

RAPORTY GRUPOWE: dostarczają praktycznych danych nieodzownych do zarządzania kompetencjami w sposób dopasowany do aktualnych, rzeczywistych i przyszłych potrzeb organizacji. Podsumowanie diagnozy wszystkich osób badanych wraz z ogólnym rankingiem.

Pobierz przykładowy RAPORT INDYWIDUALNY do narzędzia Competence Navigator™

POBIERZ

Pobierz przykładowy RAPORT GRUPOWY do narzędzia Competence Navigator™

POBIERZ

.

.

Uprawnienia do korzystania z narzędzia Competence Navigator™ posiadają tylko certyfikowani konsultanci

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami. Zapraszamy

ZADZWOŃ /508 250 422/ LUB WYPEŁNIJ FORMULARZ