Loading...

Metodologia Pracy

Krok 1 Spotkanie precoachingowe-budowanie wyjątkowej relacji

Osobiste spotkanie konsultacyjne ze zleceniodawcą lub klientem indywidualnym, celem określenia potrzeb i oczekiwań . Jest to niezwykle istotny element procesu coachingowego, podczas którego strony poznają się wzajemnie i przekonują się co do chęci wspólnej pracy.

Krok 2 Sesja kontraktowa – zasady współpracy

Zostają określone zakresy odpowiedzialności, obszary pracy i treść kontraktu.
W przypadku klienta korporacyjnego – spotkanie trójstronne, pomiędzy Klientem (osoba coachowana), Sponsorem (zleceniodawca, ten który za coaching płaci) a Coachem

Celem spotkania jest określenie kompetencji, które Sponsor chciałby rozwinąć bądź wzmocnić u Klienta, jakie cele wyznacza dla Klienta.

Jakie kompetencje chciałby Klient wzmocnić, rozwinąć i jak postrzega cele, które są przed nim stawiane. Ustalony zostaje sposób informowania Sponsora o postępach oraz zasady poufności.

W przypadku klienta indywidualnego – zostają określone cele główne na proces, po czym klient pozna, że cel coachingowy został osiągnięty , określony zostaje szacunkowy czas trwania procesu (ilość sesji), częstotliwość spotkań, formy spotkań (spotkania indywidualne, skype) sposób zapłaty.

Czas trwania procesu - Jest zależny od złożoności celów klienta (od 5 do 8 sesji) w odstępach około 2 tygodni.

W przypadku cyklu 8 spotkań, cały proces zajmie około 5 miesięcy. W przypadku innej formy pracy z klientem czas może być wydłużany lub skracany, zgodnie z potrzebami. Należy jednak pamiętać, że wiele zmian na poziomie postaw, ale też i zachowań wymaga jednak czasu.

Krok 3 Sesje właściwe – unikatowy proces

Koncentracja na celu Klienta. Praca z wizją i dążeniem. Odkrywanie wartości oraz zasobów, talentów i mocnych stron Klienta.

Praca z ograniczającymi przekonaniami, krytykiem wewnętrznym. Identyfikacja obszarów rozwojowych .

Poszukiwanie rozwiązań, planowanie działań. To co ważne w procesie coachingowym, dzieje się również między sesjami. Jest to więc okres pozornego oczekiwania na kolejną sesję a tak naprawdę jest to integralna, bardzo ważna część procesu coachingowego.

Krok 4 Najlepsze warunki do rozwoju

Praca w partnerskiej relacji w przestrzeni wzajemnego szacunku i akceptacji .
W przestrzeni zaufania i poczuciu bezpieczeństwa dla wychodzenia ze strefy komfortu.

Krok 5 Podsumowanie efektów pracy

Zebranie wniosków. Weryfikacja celów i osiągnięć, określenie motywacji i chęci wprowadzenia trwałych zmian .
Rekomendacje rozwojowe i plan działania na przyszłość, aby skutecznie pielęgnować nowe nawyki.
Coaching menedżerski

Co chcesz osiągnąć? Jak szybko ? W jaki sposób ?
Co będzie możliwe,jak już osiągniesz swój cel?

czytaj >
Coaching kariery /career coaching

Co musi się zmienić ? Co chcesz zamiast tego ?
Po czym poznasz, że coś się zmieniło ?

czytaj >
Coaching życiowy

Czego tak naprawdę pragniesz? Co jest w tym wszystkim dla Ciebie najważniejsze? Co zamierzasz z tym zrobić ? Kiedy ?

czytaj >