Loading...

krok 1 Spotkanie z klientem w celu określenia potrzeb w zakresie doradztwa HR

krok 2 Wybór metod i narzędzi

krok 3 Przeprowadzenie diagnozy zdefiniowanego obszaru

krok 4 Spotkanie w celu przekazania informacji zwrotnej

krok 5 Opracowanie raportu z przeprowadzonego procesu doradczego