Loading...

Synergia

Narzędzie rozwoju organizacyjnego pomagające zaangażować pracowników w strategiczny dialog i efektywną realizację celów w firmie

  • Bada zaangażowanie ludzi w cele
  • Prognozuje szanse realizacji celów
  • Koordynuje dialog strategiczny
  • Wspiera rozwój umiejętności menedżerskich na poziomie „Executive” w coachingu indywidualnym i grupach szkoleniowych

Metodologia i narzędzie Synergia™ pozwala obserwować jakość i dynamikę powiązań między celami organizacji a ludźmi, którzy odpowiadają za ich wykonanie.

Synergia™ prognozuje skuteczność działań strategicznych. Informuje czy sposób oddelegowania celów oraz stopień zaangażowania ludzi, gwarantują, że cele organizacji zostaną osiągnięte.

Narzędzie bada stopień zrozumienia i akceptacji celów przez osoby, które są odpowiedzialne za ich wykonanie. Prognozuje prawdopodobne kłopoty z realizacją celów wystarczająco wcześnie, by można było im skutecznie przeciwdziałać.

Za pomocą tego narzędzia, możesz moderować prowadzenie dialogu strategicznego za pośrednictwem internetu.

Pobierz przykładowy RAPORT ZBIORCZY do narzędzia Synergia™

POBIERZ

Pobierz przykładowy RAPORT KOŃCOWY do narzędzia Synergia™

POBIERZ

Uprawnienia do korzystania z narzędzia Synergia posiadają tylko certyfikowani konsultanci

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami. Zapraszamy

ZADZWOŃ /508 250 422/ LUB WYPEŁNIJ FORMULARZ