Loading...

DISC D3™  - zestaw testów psychometrycznych do kompleksowej diagnozy potencjału, indywidualnej i całych zespołów.

DISC D3™ to metoda analizy behawioralnej.  Dzięki której można wszechstronnie zbadać potencjał danej osoby, w tym również jej potencjał liderski i sprzedażowy.

D3™ jest prawdopodobnie najbardziej czułym narzędziem diagnozy kompetencji na świecie. Zawiera w sobie aż 4 analizy.

Badane są nie tylko zachowania, które da się zaobserwować (DISC), ale także to, czego nie widać bezpośrednio, a co bardzo wpływa na bieżące i przyszłe zachowania, czyli preferowane role zespołowe, wartości w miejscu pracy, wewnętrzne motywacje.

Model DISC D3™ i bazujące na nim badania kompetencji mają szerokie zastosowanie w środowiskach zawodowych, a ich wiarygodność i dokładność potwierdzają zarówno badania walidacyjne, jak i bezpośrednio sami badani.

WYNIK BADANIA DISC D3 DOSTARCZA INFORMACJE W PONIŻSZYCH OBSZARACH:

  • POTENCJAŁ: W których obszarach tkwi Twój potencjał? Jakie unikalne wartości wnosisz do zespołu? Dzięki jakim Twoim kompetencjom, zespół ma szanse efektywnie realizować cele? Jak rozwijać Twój potencjał, by osiągać jeszcze lepsze wyniki?
  • MOCNE STRONY W BYCIU LIDEREM na poziomie: oddziaływania, kierowania, prowadzenia procesu, relacyjności etc.
  • CODZIENNA WSPÓŁPRACA: Jak dobierasz argumenty w rozmowie? Czym się kierujesz podejmując decyzje? Jak naturalnie reagujesz na zmianę i jak ją komunikujesz innym? Jaki masz naturalny styl pracy, zachowania – na co dzień i w stresie oraz jak go mogą odbierać inni? Dlaczego z jednymi w zespole może Ci się bardzo dobrze współpracować a praca z innymi może być wyzwaniem?
  • MOTYWACJA: Czego potrzebujesz, jakich warunków potrzebujesz, aby czuć wewnętrzną satysfakcję z pracy?

Potężne i kompleksowe narzędzie oceny łączące w sobie 4 analizy: DISC, TEAMS,VALUES, BAI oraz dwie SEKCJE:

SEKCJA LIDERSKA POWER DISC™ POKAZUJE MOCNE STRONY W BYCIU SKUTECZNYM LIDEREM

Dowiesz się z tego raportu:

  • jakie są mocne strony osoby badanej jako lidera
  • jakie aspekty jej stylu zachowania wymagają ewentualnego rozwoju

Zawarte są w tym raporcie informacje  dotyczące następujących obszarów funkcjonowania lidera:

Oddziaływania ⇔ Kierowania ⇔ Przeprowadzania Procesu ⇔ Dbania o Szczegóły ⇔ Tworzenia ⇔ Wytrwałości ⇔ Relacyjności

SEKCJA SPRZEDAŻOWA DISC SALES ASSESMENT® POKAZUJE POTENCJAŁ SPRZEDAŻOWY

Pobierz przykładowy raport D3

POBIERZ

DISC D3™ W PRAKTYCE – W JAKICH PROCESACH HR PRZYNOSI KORZYŚĆ?

Rekrutacja i wdrażanie nowych pracowników

Wynik badania jest wsparciem przy podejmowaniu decyzji rekrutacyjnych. Rozpatrujemy go pod kątem dopasowania do stanowiska pracy, do zespołu, kultury organizacyjnej oraz efektywności współpracy z przełożonym.

Budowanie efektywnych zespołów

Kompleksowa analiza kompetencji, talentów, ograniczeń, ról zespołowych i wewnętrznych motywatorów pomaga maksymalnie efektywnie podzielić zadania i odpowiedzialności w zespołach, zwiększyć motywację pracowników, niwelować konflikty, usprawnić komunikację oraz namierzyć i uwolnić ukryty potencjał. Na podstawie diagnozy D3 Disc Assesment tworzymy Mapę całego Zespołu, która jest doskonałym narzędziem strategicznym w rękach Lidera Zespołu ale również dla całego zespołu jest kluczem do efektywnej współpracy.

Sukcesja i planowanie strategiczne

Diagnoza kompetencji i potencjału zasobów ludzkich na kluczowych stanowiskach jako punkt wyjścia przy planowaniu strategii rozwoju organizacji w długofalowej perspektywie.

Narzędzie wspierające pracę menedżerów

Badanie jest w swojej naturze proste do zrozumienia, również przez osoby spoza działu HR. Menadżerowie otrzymują informacje o tym, jak na co dzień pracować z poszczególnymi pracownikami, jak uruchomić ich wewnętrzną motywację, jak skutecznie komunikować swoje oczekiwania, delegować zadania, egzekwować wyniki od osób o różnych profilach osobowościowych, co może być „punktem zapalnym” i jak  przeciwdziałać konfliktom.

Przywództwo 

Określa mocne strony w byciu liderem i obszary do rozwoju. Potencjał liderski na poziomie; Oddziaływania ⇔ Kierowania ⇔ Przeprowadzania Procesu ⇔ Dbania o Szczegóły ⇔ Tworzenia ⇔ Wytrwałości ⇔ Relacyjności.

Diagnoza potrzeb szkoleniowych/ rozwojowych 

Badanie pozwala określić mocne strony pracownika przy jednoczesnym wskazaniu potencjalnych obszarów do rozwoju, w których pracownik może potrzebować wsparcia, aby utrzymać lub podnieść swoją efektywność. Wynik badania pomaga określić ścieżkę rozwoju dla danego pracownika, prawdopodobieństwo tego, jak bardzo sprawdzi się np. na stanowisku managerskim lub w jakich obszarach warto daną osobę rozwijać, aby czuła, że wykorzystuje się jej talenty, prowadzi się ją w zgodzie z jej potencjałem.

Wynik badania DISC D3 można wzmocnić o badanie 360 ( 360 Indicator).

UWAGA! 

Prowadzimy warsztaty rozwijające kompetencje liderskie, menedżerskie oraz warsztaty wzmacniające spójność i efektywność dla całych zespołów oparte na metodologii DISC D3 – sprawdzone i cieszące się dobrymi rekomendacjami! 

Uprawnienia do korzystania z narzędzia DISC D3™ posiadają tylko certyfikowani konsultanci

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami. Zapraszamy

ZADZWOŃ /508 250 422/ LUB WYPEŁNIJ FORMULARZ