Loading...

Star Tracks

Narzędzie rozwoju organizacyjnego pomagające zidentyfikować talenty i liderów w organizacji lub zespole.

  • Identyfikuje osoby kluczowe
  • Wyławia talenty i liderów zmian, sukcesorów
  • Gromadzi wiedzę rozproszoną w sieciach społecznych

Metodologia Star Tracks™ oparta jest na podejściu kompetencyjnym. Kryteria identyfikacji poszukiwanych talentów definiuje w formie wskaźników behawioralnych przedstawiających pożądane zachowania pracowników.

Star Tracks™ prezentuje listy rankingowe w kilku kluczowych ujęciach. Cechą unikatową jest raport Gwiazdy błyszczące z dali , czyli osobny ranking przedstawiający listę talentów, które otrzymały najwięcej wskazań od osób, które mają z nimi rzadki kontakt.

ZASTOSOWNIE NARZĘDZIA STAR TRACKS W ORGANIZACJACH:

  • Identyfikacja talentów

  • Identyfikacja osób kluczowych

  • Identyfikacja liderów zmian

  • Wyłanianie Mentorów

  • Dobór Sukcesorów

  • Dobór członków zespołów zadaniowych i projektowych

  • Rekrutacja wewnętrzna

RAPORT KOŃCOWYprzedstawia listę rankingową talentów, osób wyłonionych w procesie Star Tracks™ oraz dodatkowo syntezę wszystkich odpowiedzi z podziałem na poszczególne grupy.

MISTRZOWIE POSZCZEGÓLNYCH ZACHOWAŃ – raport STAR TRACKS™ zawiera m.in. zestaw minirankingów wyodrębnionych dla każdego wskaźnika behawioralnego. Dzięki temu otrzymasz po trzy nazwiska osób, które w największym stopniu przejawiają interesujące Cię zachowania.

ŚWIADOMOŚĆ TEGO CO WAŻNE

Sam proces STAR TRACKS™ jest dla uczestników interesujący stad też zachowania i postawy stanowiące kryteria talentu na długo zapadają w pamięci wszystkich osób wypowiadających się w procesie. Dzięki temu, lepiej rozumieją , jakie zachowania pracowników są najbardziej pożądane z perspektywy organizacji.

Pobierz przykładowy RAPORT do narzędzia Star Tracks™

POBIERZ

.

.

.

Uprawnienia do korzystania z narzędzia Star Tracks posiadają tylko certyfikowani konsultanci

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami. Zapraszamy

ZADZWOŃ /508 250 422/ LUB WYPEŁNIJ FORMULARZ