Loading...

DELIGHT INDEX™ - DIAGNOZA KLIMATU ORGANIZACYJNEGO

Adaptacyjność, przedsiębiorczość, samoporzywództwo, innowacyjność... KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI które stały się kompetencjami teraźniejszości…

W jakim stopniu posiadają je Twoi ludzie, Twoje Zespoły?
W jakim stopniu Twoja Organizacja stwarza warunki aby Twoi ludzie rozwijali konieczne kompetencje?
Jakich zachowań potrzebują pracownicy od liderów aby pracowali z pełnym zaangażowaniem?
Co może zwiększyć efektywność indywidualną i zespołową?

Narzędzie Delight Index™ pozwoli w szybki, prosty i w drodze on–line uzyskać odpowiedzi m.in. na te pytania. Następnie nasz certyfikowany konsultant pomoże Ci zaplanować strategiczne działania rozwojowe.

A po krótce Delight Index™… Co to jest? 

Narzędzie rozwoju organizacyjnego diagnozujące atmosferę w organizacji w ujęciu funkcjonalnym.

  • Pokazuje organizację oczami pracowników
  • Wspiera proces zmiany oraz pozwala określić postępy we wprowadzeniu zmian
  • Bada poziom zaangażowania, satysfakcji, poczucia bezpieczeństwa
  • Diagnozuje środowisko rozwoju ludzi oraz całej organizacji

Dobry klimat organizacyjny – pozwala biznesowi rosnąć i dojrzewać. Tworzy środowisko odpowiednie dla konstruktywnych zachowań i rozwoju kompetencji pracowników. Delight Index™ jest unikalnym narzędziem służącym do określania i diagnozowania takiego właśnie klimatu. Umożliwia szybkie wykorzystanie pozyskanych informacji, by w praktyce zwiększyć efektywność działań indywidualnych oraz zespołowych.

Skala Kontekstowa® Advisio Delight Index™ określa, jaki klimat panuje w organizacji klasyfikując go jako klimat łagodny, umiarkowany lub surowy. Osobnym wskazaniem diagnozy jest odpowiedź na pytanie, czy określony klimat jest odpowiedni do potrzeb rozwojowych badanej organizacji. Skala kontekstowa® Advisio mapuje zgromadzone odpowiedzi w zrozumiałej formie wizualnej. Koncentrując się na stopniu dopasowania klimatu do potrzeb rozwojowych firmy, jak na te same pytania odpowiedziały różne grupy pracowników (różnica perspektyw).

Skala kontekstowa® zwraca naszą uwagę na często zapomniany fakt, że więcej nie znaczy lepiej. Gdy klimat organizacyjny sprzyja określonym zachowaniom w stopniu przesadnym, najczęstszą konsekwencją jest spadek biznesowej efektywności firmy. Skala kontekstowa pomaga uzyskać i zachować minimum.

Pobierz przykładowy RAPORT do narzędzia Delight Index™

POBIERZ

Uprawnienia do korzystania z narzędzia Advisio Delight Index™ posiadają tylko certyfikowani konsultanci

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami. Zapraszamy

ZADZWOŃ /508 250 422/ LUB WYPEŁNIJ FORMULARZ