Loading...

DISC SALES ASSESMENT® - diagnozuje potencjał Osobowościowy i Sprzedażowy

Najbardziej skutecznymi sprzedawcami są te osoby, które naprawdę rozumieją ludzkie zachowania i potrafią nie tylko przewidzieć reakcję, lecz również dostosować własne zachowanie do zachowania klienta - tak wskazują wyniki badań.

Skuteczni sprzedawcy są świadomi własnych mocnych stron oraz ograniczeń i szybko rozpoznają mocne strony, ograniczenia, potrzeby oraz preferencje klientów.

W sprzedaży liczą się informacje! Każdy, kto sprzedaje, czy obsługuje klienta, robi to w inny sposób. Poznanie własnego stylu sprzedaży, mocnych stron i potencjału, który w nas jest, to klucz do osiągania najlepszych wyników!

TEST KOMPETENCJI I RAPORT TO INFORMACJE O:

  • Indywidualnym stylu współpracy z klientem
  • Mocnych stronach w komunikacji i obszarach do rozwoju
  • Wewnętrznym motywacjach
  • Sprawdzone metody – zgodne z naturalnym stylem sprzedaży/obsługi klienta) dla podniesienia efektywności sprzedaży
  • Informacje, jak rozpoznawać style DISC u klientów i jak najefektywniej sprzedawać różnym typom klientów

Test DISC Sales posiada istotne informacje dla szefa zespołu sprzedaży:

  • Jakiej motywacji potrzebują osoby o konkretnym stylu sprzedaży, aby osiągać jeszcze lepsze efekty
  • Szczegółowe sugestie, jak najlepiej motywować i zarządzać osobami posiadającymi określony styl sprzedaży DISC.

Pobierz przykładowy raport:

POBIERZ

DOŚWIADCZENIE POKAZUJE NAM, IŻ DOBRZE DZIAŁA CAŁY PROCES, KTÓRY REKOMENDUJEMY:

  • 1. ETAP: diagnozy potencjału sprzedażowego /wypełnianie testu on – line, otrzymanie indywidualnego raportu w pdf/
  • 2. ETAP: sesja informacji zwrotnej z certyfikowanym konsultantem D3 Assesment, trwa około 1h (możliwa przez skyp)

A co na sesji? Omówienie szczegółowego raportu po badaniu ( który w formie pdf – uczestnicy otrzymują). Diagnoza uzyskana dzięki temu testowi pozwala zobaczyć, jakie są zasoby oraz podjąć konkretne działania skoncentrowane na wzmocnieniu mocnych stron oraz wypracowaniu planu działania, w ramach którego Klient będzie pracował nad umiejętnościami, zachowaniami, które w konsekwencji przełożą się na lepsze wyniki sprzedażowe i satysfakcję z pracy. Informacja zwrotna zawsze uwzględnia kontekst czyli stanowisko/rolę jaką pełni dana osoba w organizacji.

  • 3. ETAP: warsztat dla zespołu sprzedażowego na bazie metodologii DISC ASSESMENT

Celem warsztatów jest poznanie przez uczestników swojego indywidualnego stylu funkcjonowania i jego wpływu na realizację procesu sprzedaży, rozwój relacji i współpracę z klientem.

Podczas warsztatu uczestnicy poznają swój potencjał, na każdym etapie sprzedaży (od przygotowania i nawiązania kontaktu, aż po kontynuowanie współpracy). Będą potrafili umiejętnie rozpoznać styl funkcjonowania swoich klientów, a przez to adekwatnie odpowiadać na ich potrzeby i motywacje.

Będą wiedzieć w jaki sposób osiągać jeszcze lepsze wyniki, odpowiadając na potrzeby klienta, wykorzystując swoje mocne strony i w sposób zgodny ze swoim własnym stylem zachowania.

Uprawnienia do korzystania z narzędzia DISC SALES™ posiadają tylko certyfikowani konsultanci

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

ZADZWOŃ /508 250 422/ LUB WYPEŁNIJ FORMULARZ