Loading...
13-12-20 10:03

„SIŁA I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA – JAK JĄ ROZWIJAĆ I WZMACNIAĆ” – mini trening w ramach XV KONFERENCJI MIKOŁAJKOWEJ dla MEDYKÓW

Mini trening SIŁY I ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ w ramach spotkania służbowego - dedykowanego naszym wspaniałym służbom medycznym , PIELĘGNARKOM, LEKARZOM – którzy codziennie z sercem nam wszystkim pomagają !

Tak było 13 grudnia … dzięki wspaniałej inicjatywie Centrum Medyczne MEDYK

Niesienie pomocy innym, z pasją i sercem !Jakież to piękne i doniosłe … choć w dzisiejszym świecie szczególnie trudne …. opatrzone bardzo dużym stresem związanym z dużą niepewnością jutra, bardzo dużym chaosem komunikacyjnym, dużą zmiennością i złożonością …

I jak sobie radzić z tymi wszystkimi czynnikami ?

I o tym był interaktywny wykład .. O SILE i ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ – jak ją budować i wzmacniać …. oraz czym ta Siła i odporność Psychiczna tak naprawdę jest ?

Szybka pigułka, co możesz zastosować już dziś :

W sytuacji trudnej dla Ciebie/Twojego zespołu – zadaj sobie pytania:

 • Jakie dana sytuacja/zdarzenie niesie możliwości….
 • Do bycia kim mnie zaprasza (jakiej roli, jakiej postawy, jakiego zachowania ode mnie wymaga…)?
 • Jakie swoje mocne strony, swojego zespołu mogę wykorzystać, by sobie z tą sytuacja poradzić ?
 • Jakie korzyści mogę mieć ja/ mój zespół w dłuższej perspektywie czasowej ?

 • Określaj to na co masz wpływ/ i na co nie możesz mieć wpływu – rób to również ze swoim zespołem !
 • Dawaj sobie oraz pracownikom prawo do emocji – akceptuj, że je macie i możecie ich doświadczać, nazywaj emocje – to już dużo robi !
 • Okazuj wsparcie w sytuacji porażki – pokazuj, że ewentualne niepowodzenia mogą być lekcją a nie końcem świata !
 • Potraktuj odpoczynek i regenerację, jako obowiązek czy nawet inwestycję !

Chcesz się dowiedzieć więcej o Programie Budowania i Wzmacniania Siły i Odporności Psychicznej ? Zapraszamy do kontaktu!

09-10-20 15:18

„SILNY I ODPORNY PSYCHICZNIE LIDER oraz SIŁA RÓŻNIC W ZESPOLE” – jak wzmocnić siebie i swój zespół w czasie transformacji ?

2 dni intensywnej pracy z Liderami z branży lotniczej w obszarze odporności psychicznej i budowania zespołu w czasie nieustających zmian i dużej niepewności. 

Trening rozwija kompetencje szczególnie potrzebne menedżerom i liderom, dla których efektywne działanie w każdych warunkach, to podstawa wpływu i skuteczności.

Siła i Odporność Psychiczna Lidera jest kluczowa, bowiem on wpływa swoją postawą, nastawieniem na swoich ludzi … a od ich efektywności działania zależą rezultaty!

W trakcie warsztatów została wypracowana m.in. STRATEGIE ROZWIJANIA ODPORNOŚCI W Swoim ZESPOLE I ORGANIZACJI. Było bardzo praktycznie, narzędziowo i energetycznie ! Działo się !

Praca warsztatowa poprzedzona diagnozą MTQ – 48 ( badającą siłę i odporność psychiczną indywidualną i zespołową) oraz diagnozą D3 DISC Assesment. Pracowaliśmy na rzeczywistych wynikach całego zespołu ! Była moc !

Warsztaty są prowadzone w oparciu o uzyskane wyniki przeprowadzonych wcześniej diagnoz: diagnozą MTQ – 48 ( badającą siłę i odporność psychiczną indywidualną i zespołową) oraz diagnozą D3 DISC Assesment, trafiając w samo sedno – są maksymalnie użyteczne dla uczestników warsztatów i organizacji.

05-09-20 15:16

„ SILNY I ODPORNY PSYCHICZNIE LIDER” - prelekcja dla przedsiębiorców – spotkanie BCC- Busines Center Club – Loży Rzeszowskiej

Teraz w świecie opatrzonym dużą zmiennością, niepewnością jak nigdy dotąd - o sukcesie danej osoby, organizacji decydują indywidualne predyspozycje osobowościowe liderów oraz pracowników …

Jakie zatem kompetencje są i będą wymagane od liderów aby:

- osiągać rezultaty biznesowe oraz

- efektywnie zarządzać pracownikami, którym podobnie jak wielu menedżerom towarzyszy poczucie zagrożenia i niepewności ?

A mowa o SILE I ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ … i o tym mówiła Sabina Kamińska w trakcie swojej prelekcji …

10-12-19 18:16

„WZMACNIANIE ZESPOŁU” W SYTUACJI KRYZYSU”

„… jedyną stałą w biznesie jest ZMIANA …..”

Kiedy K. Darwin stwierdził; „…przetrwa nie ten najinteligentniejszy, nie ten najsilniejszy, ale ten kto najlepiej przystosuje się do ZMIANY …” – z powodzeniem mógł wówczas mieć na myśli dzisiejsze Organizacje….

Skuteczne zarządzanie zmianą zaczyna się od zarządzania sobą w zmianie tj. od zaakceptowania swojego uczestnictwa w niej ! I co najlepsze nie ma tu drogi na skróty!

Wie o tym nasz klient – światowy gigant w branży FMCG, dla którego pracowaliśmy w ostatnich tygodniach..

W trakcie warsztatów Liderzy pracowali m.in. nad aspektami:

- co w tej zmianie jest dla mnie ważne i na co chcę oddziaływać ?

- przyjrzenie się jakie emocje ta zmiana we mnie porusza ….. ponazywanie ich…

- wypracowanie strategii radzenia sobie ze zmianą ...

To wymagało odwagi !!! Dziękuję za ogromne zaangażowanie, otwartość ! Trzymam kciuki za dalsze działania !

Po co powyższe doświadczenie ?

Ludzie są różni i różnie reagują na zmiany … od gotowości … po lęk ….

Jedni będą czekać na nowe wyzwania, inni będą szukać poczucia bezpieczeństwa, jeszcze inni będą chcieli możliwie dużo informacji o tym, na czym zmiana będzie polegać „Jaka będzie ich nowa rola?”, „Z czym się dla nich ta zmiana będzie wiązała …”

Jako Lider ;

- Przyjrzyj się jakich ludzi masz w zespole

- Czego mogą potrzebować aby zaadoptować się do zmiany? Zareaguj na te potrzeby !

- Dostosuj strategię wprowadzenia zmiany do profilu osobowościowego pracowników

- Jeżeli to Ty nie jesteś inicjatorem zmiany, zadbaj o to, aby najpierw samemu czuć się komfortowo na myśl o zmianie, rozumieć nową sytuację zanim zakomunikujesz ją zespołom !! Sam musisz uwierzyć w sens zmiany, aby uzyskać zaangażowanie pracowników!!

- Informuj pracowników o zmianach, nie zakładaj, że wiedzą co się dzieje, nie każ im się domyślać ….

- pozwól pracownikom poczuć się uczestnikami tej zmiany !!! Daj im przestrzeń na zadawanie pytań i dzielenia się wątpliwościami. To ważny element całego procesu.

10-12-19 15:13

KOFERENCJA HR - G2A ARENA – największe spotkanie praktyków HR w południowo – wschodniej Polsce

I my tam byliśmy … Sabina Kamińska w trakcie swojego wystąpienia mówiła: „Jak budować zaangażowanie i chęć do pracy i współpracy” – o 6 motywacjach, za którymi stoją konkretne strategie działania” -model D3 DISC/VALUE/TEAMS/BAI

- Pamiętaj o tym, że ludzie są różni

- Pracownicy są już wewnętrznie zmotywowani. Skuteczną strategią na efektywną współpracę będzie poznanie co motywuje daną osobę i stworzenie jej warunków, w których jej główne potrzeby będą zaspokojone …

- Mądrością menedżera jest stworzyć profil motywacji pracownika i znaleźć złoty środek między potrzebami pracownika, swoim stylem współpracy i możliwościami, jakie daje firma

10-11-19 15:11

„Budowanie Kultury Zdrowej Komunikacji w Zespołach”

Zaraz, zaraz zaczynamy !!! Startujemy ! Dzień drugi „Budowanie Kultury Zdrowej Komunikacji w Zespołach” ! Będzie się działo !!! Jest moc i energia !!

09-09-19 14:09

PROGRAM „EFEKTYWNY MENEDŻER”

Dzisiejszy menedżer jest w ciągłej, ekscytującej podróży.... Wyznacza jej kierunek i przewodzi innym ...

Wystartowaliśmy z kolejną edycją "Efektywnego Menedżera" - w programie rozwoju kompetencji menedżerskich i liderskich.

Formuła in company !!

Rozwój to proces .... wówczas są efekty - tak mówią nam nasze wieloletnie doświadczenia w pracy z ludźmi.

Program poprzedzony jest indywidualną diagnozą mocnych stron w byciu liderem - fantastycznym narzędziem D3/DISC/TEAMS/Value/BAI, które pokazuje:

- POTENCJAŁ: W których obszarach tkwi Twój potencjał? Jakie unikalne wartości wnosisz do zespołu? Dzięki jakim Twoim kompetencjom, zespół ma szanse efektywnie realizować cele? Jak rozwijać Twój potencjał, by osiągać jeszcze lepsze wyniki?

- MOCNE STRON W BYCIU LIDEREM na poziomie: oddziaływania, kierowania, prowadzenia procesu, relacyjności

- CODZIENNĄ WSPÓŁPRACĘ: Jak dobierasz argumenty w rozmowie? Czym się kierujesz podejmując decyzje? Jak naturalnie reagujesz na zmianę i jak ją komunikujesz innym? Jaki masz naturalny styl pracy, zachowania – na co dzień i w stresie oraz jak go mogą odbierać inni? Dlaczego z jednymi w zespole może Ci się bardzo dobrze współpracować a praca z innymi może być wyzwaniem?

- Jak będziesz wspierał sam siebie i swoich współpracowników w tej ekscytującej podróży ?

Teraz przed nami 3 dni wartościowych i energetycznych warsztatów, obfitujących w wiele sprawdzonych narzędzi do efektywnego zarządzania zespołem

A co później ?

Trening, trening stosowania poznanych narzędzi

Po co ?

aby wdrożyć w praktykę - to czego się nauczyliśmy z sukcesem a przede wszystkim ze spójnością swojego naturalnego potencjału liderskiego i praktykowanych działań. I aby widzieć efekty i cieszyć się z nich :)

START, RADOŚĆ i FLOW !!! Jest !!!

NASZA PRACA I PASJA!

09-08-19 15:04

FACYLITACJA – GENEROWANIE KREATYWNYCH ROZWIĄZAŃ

"W przeszłości praca opierała się na sile mięśni, teraz opiera się na sile umysłu ale w przyszłości będzie w niej chodzić o serce"- Minouche Shafik z London School of Economics.

15 osób z Zarządu + 13 osób z operacji pracowało przez 2 dni nad priorytetami strategicznymi 2020 Jak ważne aby przy takich działaniach angażować przedstawicieli różnych obszarów firmy ...

PO Co ?

- aby poszerzyć perspektywę

- wypracować jak najbardziej spójne rozwiązania

- angażować ludzi, bo tylko zaangażowanie ludzi w prace projektowe, poznanie ich perspektywy pozwoli być projektem "firmowym" wdrażanym w całej organizacji z sukcesem :)

Jak ?

- z wielką pasją

- z wielką energią

- konstruktywnie i merytorycznie


 

10-08-19 16:03

"MOC KOMUNIKACJI I BUDOWANIE RELACJI" - warsztaty

"Największe osiągnięcia ludzkości powstały dzięki ROZMOWOM. A jej największe niepowodzenia są skutkiem BRAKU ROZMOWY….Wszystko, co musimy zrobić, to upewnić się, że wciąż ROZMAWIAMY..." Stephen Hawking

I jak to robić skutecznie ? Tego uczyliśmy się, doświadczaliśmy i przede wszystkim trenowaliśmy na warsztatach "MOC KOMUNIKACJI I BUDOWANIE RELACJI" dla zespołu kancelarii prawnej

15 prawników zmierzyło się z tematami:

- co zrobić aby zwiększyć swą uważność i skuteczność w rozmowach z klientami, kontrahentami, szefami , kolegami i koleżankami z zespołu

- jak przekazywać konstruktywną informacje zwrotną aby w konsekwencji wzmacniała relację z klientem oraz budowała współpracę w zespole

- w jaki sposób zadawać pytania prowadzące do rozwiązań, angażujące do działania, budujące dobry kontakt

Wartość dodana dla Zespołu:

- wzmocnienie spójności Zespołu opartego na współpracy i budowaniu wzajemnego zaufania

- wzmocnienie umiejętności efektywnej komunikacji i skutecznej współpracy w oparciu o lepsze poznanie siebie i innych członków zespołu

Pamiętajmy, że dobrze poprowadzona rozmowa może zdziałać cuuuuda ...... Rozmowa to najskuteczniejsze i najszybciej działające narzędzie w biznesie mogące spowodować pożądany efekt ... o ile zostanie dobrze przygotowana i poprowadzona, z dużą uważnością na drugiego człowieka ....

05-07-19 15:01

„BUDOWANIE ZESPOŁU I EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY” - dla Zespołu w branży lotniczej

Za nami pierwszy etap wzmacniania kompetencji współpracy a co za tym idzie praca nad wykorzystaniem pełnego potencjału zespołu do wzrostu efektywności Najwyższy poziom zarządzania i korzystanie z wiedzy i doświadczenia zespołu jest możliwe gdy zrobimy "klatkę stop" i przyjrzymy się:

 • Co działa?
 • Za co siebie doceniamy?
 • Co jest dla nas wyzwaniem i jak możemy się do realizacji tego wyzwania przygotować ?

Praca z misja i wizją , ustalanie celów strategicznych, wspieranie wypracowanym Kodeksem Współpracy po to, aby wyróżnić się na rynku i wzmacniać swoja pozycję. Cieszymy się, że możemy wspierać Zespoły, ich członków, Liderów w ich drodze na szczyt !!! Nasza PRACA i PASJA !

22-06-19 09:30

„PRZYWÓDZTWO W AKCJI”

Różni ludzie, różne branże ale rozterki menedżerskie podobne ... Jak łączyć kompetencje techniczne z kompetencjami miękkimi ?

 • pokazujemy jak prowadzić rozmowy motywujące i angażujące do działania
 • jak swoją postawą zachęcać do działania a nie zniechęcać
 • nazywamy wyzwania i wypracowujemy strategię ich realizacji

Na swoich warsztatach wykorzystujemy gry symulacyjne aby nasi uczestnicy mogli przetrenować rozwijane umiejętności w symulowanym środowisku Bardzo ciekawe, wartościowe wnioski, pomysły do wdrożenia w praktyce a wszystko w doskonałej atmosferze, sprzyjającej rozwojowi !

20-06-19 14:56

„Kompetencje lidera - jak budować zaangażowanie pracowników"!

MOC, ENERGIA I FLOW !!!

Kolejna edycja 2 - dniowego warsztatu " Kompetencje lidera - jak budować zaangażowanie pracowników"!

4 dni, 2 grupy szkoleniowe i 30 zaangażowanych menedżerów !!!

Wielką satysfakcją jest widzieć efekty swojej pracy !!! Stawiamy na efektywność procesów rozwojowych !! Za tym idzie też spójność programów i ich wdrożenie na wszystkich szczeblach zarządzania !!!

15-05-19 10:51

"Kompetencje Lidera - jak budować zaangażowanie pracowników"

Wszystko gotowe .. zaraz startujemy !!! 2 dzień warsztatów "Kompetencje Lidera - jak budować zaangażowanie pracowników" w ramach programu rozwojowego w formule in Company !! Jest moc, jest frajda, jest radość !!! Wspaniałą sprawą jest móc towarzyszyć w rozwoju innym i widzieć jak wkraczają na wyższy poziom kompetencji liderskich !!! A dzisiaj tyle będzie się działo ....!!02-04-19 14:49

„Efektywność osobista – jak zarządzać sobą w czasie”

Miniony tydzień zdecydowanie należał do Efektywności Osobistej - Jak zarządzać sobą w czasie ?
Bowiem... nie ma nic łatwiejszego niż być stale zajętym... i nic trudniejszego niż być efektywnym....

4 dni pracy w formule in - company, 1 Klient = 1 Firma, 4 grupy szkoleniowe, 3 miasta, ponad 60 zadowolonych uczestników !!!

Jest satysfakcja i frajda jak czuć flow na sali szkoleniowej!!!

Nasza praca i pasja!!!

Tak zamykamy miniony tydzień i udajemy się na majówkę !! Udanego odpoczynku życzymy naszym uczestnikom, klientom, przyjaciołom, znajomym i sympatykom!!!10-02-19 11:25

"DELEGOWANIA ZADAŃ Z ELEMENTAMI PRZYWÓDZTWA SYTUACYJNEGO "

Za nami 2 dni bardzo intensywne , udane i za krótkie zdaniem uczestników kolejnej edycji warsztatów z "DELEGOWANIA ZADAŃ Z ELEMENTAMI PRZYWÓDZTWA SYTUACYJNEGO " wg Kena Blancharda". 15 menedżerów odważnie zmierzyło się m.in z poniższymi obszarami;

 • rola lidera angażującego swoją postawą swój Zespół do efektywnego działania
 • delegowanie zadań w taki sposób aby, pozyskać zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników - jak to robić ?
 • feedback - dlaczego jest tak ważny przy prowadzeniu Zespołu, zarządzaniu pracownikami?

Gratulujemy odwagi, dociekliwości i kreatywności w rozwijaniu się!!!

09-01-19 15:37

FOLLOW UP - czyli wzmocnienie efektów po szkoleniu

Pracowity styczeń trwa. W dniu dzisiejszym sesja FOLLOW UP - czyli wzmocnienie efektów po szkoleniu

 • KIEDY robimy sesję FOLLOW UP ? - do 3 miesięcy po szkoleniu
 • PO CO ? - aby:
  • podtrzymać zaangażowanie uczestników w zmianę nawyków
  • wzmocnić i utrwalić efekty szkolenia
  • omówić doświadczenia w stosowaniu nowych umiejętności
  • w praktyce – dokonać analizy napotkanych trudności i wygenerować najlepsze rozwiązania
 • JAK ? - interaktywnie, twórczo, odważnie, konstruktywnie

To niesamowita frajda towarzyszyć liderom w zbieraniu doświadczeń i w podróży do przywództwa !! Dbamy o spójny proces w ROZWOJU PERSONELU

05-01-19 12:10

„ZARZĄDZANIE SOBA W CZASIE” – warsztat dla zespołu kancelarii prawnej

„Nie chodzi o to, aby robić wszystkie rzeczy we właściwy sposób. Chodzi przede wszystkim o to, aby robić właściwe rzeczy”. Myśl Peter'a Drucer'a przyświecała nam podczas całodniowych warsztatów... BOWIEM… Nie ma nic łatwiejszego niż być stale zajętym i nic trudniejszego, niż być efektywnym...

 • Jak ustalać cele aby motywowały Cię do działania?
 • W jaki sposób kierować swoja pracą i zadaniami aby czerpać z nich jak największą radość ?
 • Jak sobie radzić z dystraktorami – pożeraczami czasu, co może zakłócać Twoje efektywne funkcjonowanie ?
 • W jaki sposób ustalać priorytety i planować działania?
 • Jakie sprawdzone techniki mogą Ci w tym pomóc ?
 • Jak się ma POMIDOR POMIDOR do efektywności osobistej ?

.... i wiele innych kwestii

05-12-18 13:07

Spotkanie COACHING CAFE – w ramach ICF

COACHING CAFE - JAK? świątecznie, nastrojowo, refleksyjnie ...

POINTS OF YOU - PO CO? by zyskać nowy, dotychczas nie dostrzegany punk widzenia... 

Z KIM? ze wspaniałymi ludźmi pragnącymi dalszego rozwoju... chwilowego zatrzymania się... poszerzenia perspektywy...05-10-18 13:04

WZNOSIMY SIĘ NA CO RAZ WYŻSZY POZIOM UMIEJĘTNOŚCI LIDERSKICH – w ramach programu rozwojowego dla menedżerów w branży lotniczej

Intensywnie pracujemy i wznosimy się na co raz wyższy poziom umiejętności liderskich Jest bardzo odważnie, kreatywnie, rozwojowo !!! Uwielbiamy taką energię na sali!!!

>

05-10-18 13:02

„Delegowanie zadań z elementami Przywództwa Sytuacyjnego wg Kena Blancharda”

Zaraz startujemy !!! II dzień warsztatu „Delegowanie zadań z elementami Przywództwa Sytuacyjnego wg Kena Blancharda” w ramach Programu Rozwojowego „Efektywny Menedżer” Jest moc !! NASZA PRACA I PASJA!