Loading...

Siła i odporność psychiczna Mental Toughness

Dlaczego pomimo tych samych umiejętności, wiedzy i doświadczenia niektórzy z nas lepiej radzą sobie ze stresem, presją i wyzwaniami a inni pomimo tych samych zasobów nie osiągają zamierzonych celów?

Teraz w świecie opatrzonym dużą zmiennością, niepewnością jak nigdy dotąd - o sukcesie danej osoby, organizacji decydują indywidualne predyspozycje osobowościowe pracowników… A mowa o SILE I ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ

CZYM JEST SIŁA I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA?

„… stanowi cechę osobowości, determinującą w znacznym stopniu, w jaki ludzie reagują na wyzwania, stres i presję, niezależnie od okoliczności” (Clough & Strycharczyk 2012)

Krótko mówiąc, jest to:

INDYWIDUALNE NASTAWIENIE PSYCHICZNE DO WSZYSTKIEGO CO ROBIMY

Im wyższy poziom odporności psychicznej tym lepiej radzimy sobie z trudnościami!

We współczesnym świecie, odporność psychiczna to „brakujące ogniwo” w myśleniu o efektywnym działaniu. Odporność psychiczna odpowiada bowiem na pytania:

 • jakie zachowania służą radzeniu sobie z presją, stresem i utrzymywaniem efektywności?
 • a jakie zachowania mogą jej szkodzić w takiej sytuacji?

Pamiętajmy o tym, iż Siła i Odporność Psychiczna Lidera jest kluczowa, bowiem on wpływa swoją postawą, nastawieniem na swoich ludzi … a od ich efektywności działania zależą rezultaty!

DLACZEGO SIŁA I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA W BIZNESIE JEST KLUCZOWA I PO JAKICH UMIEJĘTNOŚCIACH JĄ POZNAMY?

 • Szukanie nowych rozwiązań pomimo braku sukcesów
 • Wyznaczanie celów, wizji i dążenia do nich z determinacją
 • Utrzymanie tej samej energii i pozytywnego nastawienia w działaniu
 • Koncentracja na priorytetach
 • Zarządzaniu emocjami: regulowaniu swoich emocji, wpływaniu na emocje swoje i innych ludzi
 • Podejmowanie wyzwań z wiarą w siebie i swoje umiejętności

Badania pokazują, iż ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA wpływa na około 25 % różnicy w efektywności w działaniu pomiędzy ludźmi ! Ludzie, którzy posiadają cechy ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ świetnie radzą sobie w sferze zawodowej, osiągając wysoki poziom efektywności i satysfakcji!

Jaka jest dobra wiadomość?

SIŁĘ I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ MOŻNA WZMACNIAĆ I ROZWIJAĆ!!!

Jak to zrobić i co może Organizacjom, w tym pomóc?

Test MTQ48 /MENTAL TOUGHNESS/ - badanie indywidualnej i zespołowej Odporności Psychicznej

MTQ48 - jest rzetelnym, innowacyjnym, sprawdzonym, psychometrycznym narzędziem do mierzenia Siły i Odporności Psychicznej. Został stworzony jako odpowiedź na konkretne potrzeby środowiska biznesowego. Celem MTQ48 - jest wsparcie pracowników i menedżerów w zwiększeniu efektywności pracy ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dobrostanu, poczucia satysfakcji… Jest to istotne zwłaszcza w środowiskach stawiających duże wyzwania oraz narażonych na stres i presję. Test MTQ48 umożliwia diagnozę siły i odporności poszczególnych uczestników jak i całego zespołu.

CO DETERMINUJE ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA?
 • Zdolność do podnoszenia po porażce
 • Wykształcone specyficzne wzorce myślowe
 • Elastyczność, siłę, wytrwałość i odporność emocjonalną

Jeśli chcesz posłuchać krótki wycinek prelekcji z konferencji o skuteczności liderskiej kliknij link:

Google Drive

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE SESJI Z KWESTIONARIUSZEM:

 1. Etap: Uczestnicy wypełniają test psychometryczny on- line/dostęp do platformy.
 2. Etap: Sesja informacji zwrotnej z certyfikowanym Konsultantem Mental Toughness – trwającej około 90 min (sesja obywa się on – line lub off – line ????)

A co na sesji? Omówienie szczegółowego raportu po badaniu ( który w formie pdf – uczestnicy otrzymują). Diagnoza uzyskana dzięki temu testowi pozwala zobaczyć, jakie są zasoby oraz podjąć konkretne działania skoncentrowane na wzmocnieniu siły i odporności psychicznej, a w rezultacie – efektywności w działaniu i satysfakcji z osiąganym rezultatów.

UWAGA:

Prowadzimy WARSZTATY Z ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ i procesy mentoringowo – coachingowe. Posiadamy KOMPLETNY PAKIET: BUDOWANIA SIŁY I ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ!  Jeśli jesteś zainteresowany warsztatem z „ Budowania Siły i Odporności Psychicznej” skontaktuj się z nami

Uprawnienia do korzystania z narzędzia Mental Toughness posiadają tylko certyfikowani konsultanci

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami. Zapraszamy

ZADZWOŃ /508 250 422/ LUB WYPEŁNIJ FORMULARZ