Loading...

Coaching dla kadry menedżerskiej /Executive Coaching/

W trakcie procesu Coach pracuje indywidulanie z kadrą menedżerską nad zdiagnozowanymi wcześniej obszarami rozwoju kompetencji menedżerskich ale także nad tworzeniem i aktualizacją misji, wizji oraz strategii rozwoju firmy.

Coaching menedżerski pomaga w zatrzymaniu się, strategicznym spojrzeniu, zbudowaniu planu dziania i dotarciu do „siły pełnego zaangażowania”.

Busines coaching polega na pracy z menedżerami na wyższych oraz średnich szczeblach zarządzania, tak aby w przestrzeni ich organizacji:

  • Podnieść na wyższy poziom kompetencje przywódcze
  • Odzyskać strategiczne spojrzenie na karierę zawodową i życie osobiste
  • Pokonać stres, powrócić do stanu równowagi, strategicznego myślenia, inspiracji 
  • Kreować i komunikować z sukcesem swoje wizje
  • Alokować swoje siły i zaangażowanie tam gdzie wspierają nas nasze naturalne talenty
  • Pozostawać w równowadze między życiem zawodowym a prywatnym
  • Rozwijać się, ewoluować, generować trwałe rezultaty w życiu zawodowym i osobistym
  • Osiągać ponadprzeciętne rezultaty, inspirować, przewodzić innym
  • Tworzyć kulturę organizacyjną gdzie jednostki i zespoły dążą do realizacji celów, współpracują, podejmują niezbędne ryzyko


Może masz inne cele ? Sprawdź

Coaching życiowy

Czego tak naprawdę pragniesz? Co jest w tym wszystkim dla Ciebie najważniejsze? Co zamierzasz z tym zrobić? Kiedy?

czytaj >
Coaching kariery /career coaching

Co musi się zmienić? Co chcesz zamiast tego?
Po czym poznasz, że coś się zmieniło?

czytaj >